Az MDG Expert Kft. egy fiatal, feltörekvő cég a magyar ingatlanpiacon. 2010 -től működünk önálló cégként, ezt megelőzően több meghatározó nagyvál- lalatnál szereztük meg immár több mint 10 éves szakmai tapasztalatunkat. Tovább...

elérhetőség
Elérhetőség

LEBONYOLÍTÁS

Lebonyolítóként a megvalósítás folyamatát irányítjuk, kontrolláljuk az ötlet felmerülésétől a használatbavételig, illetve a garanciális bejárásig (teljes körű ingatlanfejlesztési, projektmenedzseri és igény esetén értékesítési feladatot is ellátva). Elsődleges célunk nem kizárólag az adott projekt megvalósítása, hanem a felépített épületek használatbavétel utáni eredményes működése.

A megvalósítás fázásaiban folyamatosan Megbízó érdekeit képviselve ügyelünk az eredeti cél megfelelő, költséghatékony megvalósításra és a műszaki megfelelőségre. Emellett folyamatosan kontrolláljuk, hogy a projekt a kitűzött határidőre, az előirányzott költségkereten belül megvalósuljon.

Az ingatlanfejlesztés, azaz a projekt megvalósítása több fázisra bontható.
Természetesen vállaljuk a különböző fázisok önálló lebonyolítását, illetve részfeladatok elvégzését is.

1. Előkészítő fázis

 • Céltervezés: A Megbízó elképzeléseinek megfelelően a cél elérésének megtervezése, az igények teljes körű felmérése.
 • Koncepciótervezés és tanulmányok készítése: A megvalósítandó cél vázolása. Megvalósíthatósági tanulmányok, számítások, piac elemzések készítése. A megrendelői döntést követően az igényekre kiterjedő tervezési irányelvek összeállítása. Megfelelő helyszín kiválasztása, stb.
 • Finanszírozási megoldások megtalálása, illetve közreműködés ezek megszerzésében.
 • Pályáztok előkészítése, írása.
 • Terveztetés: Tervező kiválasztása vagy kiválasztásában való közreműködés, majd a munka koordinálása és ennek ellenőrzése.
 • Hatósági engedélyek beszerzése vagy a beszerzésében való részvétel.

2. Versenyeztetés
Generálkivitelező vagy kivitelezők kiválasztására vonatkozó versenyeztetés, közbeszerezési eljárás(ok) lebonyolítása.

 • A felhívás és a dokumentáció összeállítása.
 • Pályázati felhívás közzététele (közbeszerzés esetén), illetve megfelelő vállalkozók meghívása (meghívásos pályázat esetén).
 • Ajánlatok bontása.
 • Ajánlatok megfelelőségének felülvizsgálata, pályázatok értékelése.
 • Döntés előkészítő javaslat elkészítése.
 • Tárgyalások lebonyolítása (tárgyalásos eljárásnál).
 • Döntést követő eredményhirdetés levezetése.

3. Szerződések
A szükséges (generál kivitelezői, alvállalkozói, szállítói stb.) szerződések megírása, előkészítése és szerződések aláírásának lebonyolítása.

4. Megvalósítás
A projekt teljes körű (pénzügyi, műszaki, jog, gazdasági) felügyelte, irányítása, illetve műszaki ellenőrzése.

 • Műszaki felügyelet és koordinálás.
 • Jogerős építési (létesítési) engedély és terv, egyéb hatósági engedély vagy előírás, kivitelezési tervek, valamint a szerződések alapján a kivitelezés ellenőrzése.
 • Építmény kitűzésének kontrollja.
 • Elvégzett munkák mennyiségi és minőségi, valamint a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése.
 • Szükséges szakvélemények (pl.: talajmechanikai, környezetvédelmi) felülvizsgálata.
 • Építési napló ellenőrzése és a szükséges ellenjegyzések, észrevételezések megtétele.
 • Esetleges hibák, hiányosságok, valamint az eltérések építési naplóban való rögzítése.
 • Műszaki, illetve gazdasági szempontból indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele.
 • Kooperációk és vezetői egyeztetések levezetése.
 • Teljesítés igazolások kiadása, ellenjegyzése.
 • Számlák felülvizsgálata, jóváhagyása.
 • A beruházás átadás-átvételének és szakhatósági bejárásainak megszervezése és lebonyolítása.
 • A használatbavételi engedély megszerzése vagy abban való közreműködés.
 • Üzembe helyezés levezetése.

5. Utófelülvizsgálat
A garanciális eljárás, bejárás lebonyolítása.